Tillbaka

Årsarkiv: 2024

 • 18 april 2024

  Hur stort är transportsektorns elbehov?

  Frågan ”Hur stort är transportsektorns elbehov?” diskuterades idag på ett seminarium i samband med lanseringen av en Transportsektoranalys utförd...

  Läs mer

  3 april 2024

  ”Viktigt med ambitiös klimatpolitik för sjöfarten”

  Miljö- och jordbruksutskottet beslutade i februari att ge trafikutskottet möjlighet att yttra sig om Regeringens klimathandlingsplan – Hela vägen...

  Läs mer

  2 april 2024

  Ny hemsida för ForeSea lanserad

  Svensk Sjöfart har sedan länge arbetat proaktivt med säkerhet genom sjösäkerhetssystemet ForeSea. ForeSea är ett informationssystem för rapportering av...

  Läs mer

  26 mars 2024

  Riksdagsledamot lyfte frågan om skattenedsättning för mindre fartyg

  ”Varför begränsas skattenedsättningen till att endast gälla fartyg överstigandes en bruttodräktighet om 400?”. Frågan ställdes av riksdagsledamoten Jimmy Ståhl...

  Läs mer

  22 mars 2024

  Efter utredningen: Hur ska Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform se ut?

  Under en interpellationsdebatt mellan Mattias Ottosson (S) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) diskuterade de frågan om Sjöfartsverkets verksamhets-...

  Läs mer

  21 mars 2024

  ”Det går inte att nog understryka sjöfartens betydelse”

  Maritimt Forum bjöd in till årsmötesdag med öppet seminarium. Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson talade i seminariets första block...

  Läs mer

  19 mars 2024

  Nytt reviderat uppdrag för nationell samordnare

  Regeringen har presenterat ett nytt reviderat uppdrag för Björn Garberg, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket...

  Läs mer

  14 mars 2024

  Svensk Sjöfart i remissvar: Regeringen behöver agera skyndsamt

  Föreningen Svensk Sjöfart har nu lämnat sitt svar på Regeringens remiss Vågade skatter – Navigering i sjöfartens förutsättningar. Svensk...

  Läs mer

  13 mars 2024

  Svensk Sjöfart välkomnar efterlängtad förordningsförändring

  Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har beslutat att genomföra ändringen för en mer flexibel väg för utbildning till fartygsbefäl klass VII...

  Läs mer

  11 mars 2024

  Projekt om sjösäkerhet, digitalisering och supportfunktioner presenterat för europeiska redareföreningen

  Vid möte med europeiska redareföreningen, ECSA, presenterade Svensk Sjöfart projekt om sjösäkerhet, digitalisering och supportfunktioner. Initiativen till projekten kommer...

  Läs mer