Tillbaka

Årsarkiv: 2016

 • 22 december 2016

  Sjöfartsstödet oförändrat tills vidare

  Senaste nytt om sjöfartsstödet per den 1/1 2017. Den sedan tidigare aviserade sänkningen av sjöfartsstödet med 1 % som...

  Läs mer

  16 december 2016

  Stor besvikelse över höjda farleds- och lotsavgifter

  Sjöfartsverket meddelade den 16 december att en generell avgiftshöjning med åtta procent gällande farledsavgifterna och en höjning av lotsavgifterna...

  Läs mer

  14 december 2016

  Västra Götalands mest företagsamma människa 2016 heter Jonas Backman

  Svensk Näringsliv utlyser årligen en tävling där Västra Götalands mest företagsamma person utses. Bland 300 nominerade valde en jury...

  Läs mer

  14 december 2016

  Transportföretag får ersättning för ID-kontroller

  Regeringen beslutade den 14 december om ersättning till de trafikföretag som utfört ID-kontroller vid Öresundsbron. Svensk sjöfart är positiva...

  Läs mer

  9 december 2016

  Europeisk sjöfartsindustri vill minska koldioxidutsläpp

  ECSAs styrelse (European Community Shipowners Association) som representerar den europeiska sjöfartsindustrin möttes nyligen för att besluta om en policy...

  Läs mer

  8 december 2016

  Statliga investeringar i allmänna farleder

  Riksrevisionens rapport 2016:30 Riksrevisionens rapport om statens investeringar i farleder är välkommen och sätter fingret på flera viktiga områden:...

  Läs mer

  2 december 2016

  Vissa transportföretag kan kompenseras för utförda ID-kontroller

  Företrädare för persontransportbranschen på väg, sjö och spår, gläds åt att regeringen i förslaget till budget för 2017 avsatt...

  Läs mer

  28 november 2016

  Ta bort vinstkravet från Sjöfartsverket

  I Dagens Industri den 26 november publicerade Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, Jan Hanses, vd Viking Line, Niclas Mårtensson,...

  Läs mer

  23 november 2016

  Barlastkonventionen kräver infasning

  Barlastvattenkonventionen träder ikraft den 8 september 2017 som bland annat kräver att fartyg ska utrustas med hanteringssystem för barlastvatten. År...

  Läs mer

  21 november 2016

  Sjöfartsstödet sänks per den 1 januari 2017

  Som en följd av kravet på finansiering av tonnageskatten meddelade Näringsdepartementet den 16 november att de, såsom de tidigare...

  Läs mer