Transportföretag får ersättning för ID-kontroller

Regeringen beslutade den 14 december om ersättning till de trafikföretag som utfört ID-kontroller vid Öresundsbron.

Svensk sjöfart är positiva till att regeringen lyssnat och välkomnar att transportörerna får ersättning. Föreningen framhåller att kontroller på ID på resenärer över nationsgräns i grunden är en uppgift för tull- och polismyndigheter.

– Vi förväntar oss 100 procent ersättning för de omkostnader transportföretagen haft till följd av lagstiftningen om ID-kontroller, säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart.

Lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet trädde i kraft den 21 december 2015. Lagen är tidsbegränsad och gäller i tre år från ikraftträdandet, dvs. till den 21 december 2018. Inom den tidsperioden får bestämmelser om ID-kontroller med stöd av lagen gälla i upp till sex månader åt gången. Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet har gällt sedan den 4 januari 2016. Nuvarande förordning upphör att gälla 4 februari 2017. I förordningen är det transporter med buss eller tåg från Danmark som omfattas samt transporter med passagerarfartyg som genomför resor under 20 nautiska mil. För passagerarfartyg som gör resor över 20 nautiska mil finns det bestämmelser i fartygssäkerhetsförordningen om registrering av personer ombord vilket även omfattar kontroll av identitetshandling.

Läs mer om regeringens beslut här:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-beviljar-ersattning-for-kostnader-i-samband-med-id-kontroller/