Europeisk sjöfartsindustri vill minska koldioxidutsläpp

ECSAs styrelse (European Community Shipowners Association) som representerar den europeiska sjöfartsindustrin möttes nyligen för att besluta om en policy för koldioxidutsläpp. Svensk Sjöfart medverkade i mötet med ambitionen att stävja den internationella sjöfartens koldioxidutsläpp. Mötet resulterade i att ECSA gjort följande uttalande* vilket Svensk Sjöfart välkomnar:

  1. Sjöfartsindustrin ska fortsätta reducera sina CO2-utsläpp i paritet med resten av världen för att bidra till att möta Parisavtalets 2-gradersmål.
  2. IMOs medlemsstater måste implementera den nyligen överenskomna handlingsplanen för utarbetandet av en strategi för att reducera den internationella sjöfartens CO2-utsläpp.
  3. ECSA uppmuntrar och stödjer sjöfartsindustrin att fortsätta utveckla ambitiösa korta, medel och långa åtgärder tillsammans med IMOs medlemsstater – i linje med IMOs handlingsplan och Parisavtalet.
  4. ECSA stödjer till fullo sjöfartsindustrins tidigare projekt och dess utvärderingar för att bidra till utvecklandet av IMOs strategi för reduktioner av CO2, vilket kommer att antas år 2018

Svensk Sjöfart arbetar aktivt för att uppnå ambitiösa och internationella regler för reduktioner av sjöfartens koldioxidutsläpp. Svensk Sjöfart arbetar efter visionen att helt kunna eliminera utsläppen av CO2 och andra skadliga ämnen år 2050 – Nollvisionen (The Zero Vision) https://www.sweship.se/wp-content/uploads/2015/08/Klimatf%C3%A4rdplan_Svensk-sjofart_Klimat_web.pdf

*Texten är fritt översatt från engelska till svenska. ECSAs uttalande kan ses i original här: http://www.ecsa.eu/images/PositionPapers2016/2016-12-08-IMO-Roadmap-ICS-Open-Letter.pdf