Sjöfartsstödet sänks per den 1 januari 2017

Som en följd av kravet på finansiering av tonnageskatten meddelade Näringsdepartementet den 16 november att de, såsom de tidigare aviserat, avser att minska sjöfartsstödet. Förslaget innebär en ändring i förordning (2001:770) om sjöfartsstöd från och med den 1 januari 2017.

Ändringen innebär att sjöfartsstödet minskar med en procent från den 1 januari 2017.
– Vi är naturligtvis inte alls nöjda och försökte in i det längsta att motarbeta förslaget. Den s.k. nettomodellen är otroligt viktig för konkurrenskraften för våra rederier och för möjligheten att anställa svensk besättning ombord på våra fartyg, säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart.
– Vi lyckades förhindra att sjöfartsstödet minskade med så mycket som 2,7 procent till att bli en procent, men målet är otvivelaktigt att så snabbt som möjligt att återgå till att sjöfartsstödet blir 100 procent igen.

 

 

Läs mer: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/forslag-pa-andring-av-sjofartsstod-lamnat-till-eu-kommissionen/