Tillbaka

Årsarkiv: 2016

 • 12 april 2016

  Sjöfarten visar på behovet av sjöfartsforskning

  Svensk maritim forskning ligger i framkant men för att Sverige ska fortsätta ligga i täten krävs en mer offensiv...

  Läs mer

  12 april 2016

  Avgiftshöjningar spiken i kistan för sjötransporter på Vänern

  Sjöfartsverkets lade den 15 mars fram ett förslag till nya farledsavgifter. Förslaget har enligt Sjöfartsverket ”tagits fram för att...

  Läs mer

  8 april 2016

  Johan Källsson medverkar i Stora TransportDagen

  Den 13 april arrangeras den Stora TransportDagen på Münchenbryggeriet, i Stockholm. Temat för dagen är Entreprenörerna formar framtidens transporter. Inledningstalare...

  Läs mer

  30 mars 2016

  Rikard Engström ny vice vd

  Rikard Engström, ekonomie doktor i företagsekonomi, har anställts som vice vd med ansvar för näringspolitik vid föreningen Svensk Sjöfart...

  Läs mer

  17 mars 2016

  Visa att ni står för lösningarna!

  Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv var inbjuden som inledningstalare till Samtal om blå tillväxt som arrangerades den 14 maj...

  Läs mer

  17 mars 2016

  Svensk sjöfarts konkurrenssituation

  Under år 2015 fortsatte både EU:s och den globala flottan att växa. Samtidigt fortsatte det svenskregistrerade tonnaget att minska....

  Läs mer

  11 mars 2016

  NORDKOMPASS 25-års jubileum

  Den nordiska kommittén för passagerarfartyg, NORDKOMPASS, bildades 1991 som ett samarbete mellan rederiföreningar och passagerarfartygsrederier i de nordiska länderna....

  Läs mer

  3 mars 2016

  Regeringen vill se ökad kust- och inlandssjöfart

  Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att analysera möjligheten att öka andelen kust- och inlandssjöfart i Sverig -Vi är...

  Läs mer

  2 mars 2016

  World Maritime University stärker samarbete

  Dr. Cleopatra Doumbia-Henry, president World Maritime University som är lokaliserat i Malmö besökte den 1-2 mars sjöarbetsmarknadens parter för...

  Läs mer

  22 februari 2016

  Stockholm-Åland-Åbo, viktig i det europeiska transportnätverket

  Stockholms landshövding Chris Heister inbjöd den 19 februari till ett frukostmöte med representanter från Tallink Silja, Viking Line, Svensk...

  Läs mer