World Maritime University stärker samarbete

Dr. Cleopatra Doumbia-Henry, president World Maritime University som är lokaliserat i Malmö besökte den 1-2 mars sjöarbetsmarknadens parter för att höra hur samarbetet mellan svensk industri och universitet kan stärkas ytterligare. Den Maritima Näringen har en unik möjlighet att utnyttja att Sveriges enda FN:s organ är just ett sjöfartsuniversitet med studenter och forskare från hela världen. Cleo har sedan sin tid som chef på ILO och arbetet med att ta fram Maritime Labour Convention goda förhållanden med Sverige och särskilt SEKO Sjöfolk som denna gång var värd för besöket.

På onsdagen besökte Dr. Cleopatra Doumbia-Henry, president World Maritime University, Donsö och träffade representanter för Donsötank, Veritas Tankers och Älvtank tillsammans med SEKO sjöfolk och Svensk Sjöfart.

Foto: Rederi AB Donsötank