Johan Källsson medverkar i Stora TransportDagen

Den 13 april arrangeras den Stora TransportDagenMünchenbryggeriet, i Stockholm. Temat för dagen är Entreprenörerna formar framtidens transporter. Inledningstalare är Björn Alvengrip, Transportföretagens ordförande och Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Johan Källsson, vice vd Erik Thun AB medverkar som talare med rubriken Klimatsmarta lösningar är framtiden. Erik Thun AB är ett familjeägt företag med rederi som huvudverksamhet. Koncernen består av tre affärsområden, rederi, leasing av flygplan och tillverkning av charkprodukter (störst i Sverige på ölkorv) Företaget äger cirka 40 fartyg; tankfartyg, torrlastfartyg och cementfartyg som trafikerar främst hemmamarknaden norra Europa men även Canada, Brasilien, och medelhavet.

Företaget arbetar för långsiktig utveckling i nära samarbete med sina kunder. Stort fokus läggs på miljö- och energieffektiviseringsprojekt såsom nya drivmedel, med LNG-drift som exempel. Thun har tillsammans med andra aktörer startat företaget Avatar, som driver utvecklingen för det nya transportslaget inre vattenvägar, IVV i Sverige.

Den Stora TransportDagen arrangeras av Transportföretagen tillsammans med Svensk Sjöfart, Branschföreningen Tågoperatörerna, Jernhusen, SPBI, Föreningen Svenskt Flyg, och Sveriges Åkeriföretag.