Visa att ni står för lösningarna!

Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv var inbjuden som inledningstalare till Samtal om blå tillväxt som arrangerades den 14 maj i Sjöhistoriska museet i Stockholm av Svensk Sjöfart, Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk. Carola Lemne manade sjöfarten att visa upp sig mer på den näringspolitiska arenan:

– Ni behöver bli bättre på att tala om vilken absolut grundläggande del av infrastrukturen som sjöfarten utgör, sade Carola Lemne och fortsatte:

– Jag tror att väldigt många gillar sjöfart och om man tittar framåt vilka transportnäringar som kommer att klara att ställa om till fossilfritt så har sjöfarten fantastiska förutsättningar som en del andra transportslag kommer att få mycket svårare för. Man får vara lite modig och stå på sig och visa vad man gör och att man kommer med lösningarna, inte problemen, det tror jag att är en viktig framtidsväg.

Claes Berglund, ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena, kommenterade hennes inlägg:

– Vi opererar ju en del av infrastrukturen till och från Sverige, men också fartyg i den stora världen och det är kanske någonting som är ännu mera dolt för svenskarna. Tyvärr ser vi att den verksamheten blir mindre och mindre svensk. Vi har egentligen ganska effektivt exporterat bort en stor del av vår näring till omvärlden, bland annat till Danmark.

Supersjömän

Janne Rudén, förbundsordförande för Seko, tog upp betydelsen av skolning.

– Vi arbetar internationellt för att hjälpa andra fackföreningar att lyfta upp lönenivåerna i sina länder. Ju högre dom blir desto mindre attraktivt blir det också att flagga ut till andra länder och vi får också möjlighet att anställa fler sjömän i Sverige.

Han menar att vi måste se till att sjömän med svenska avtal är väl värda sina pengar.

– Vi måste höja kvaliteten på olika sätt och det mest specifika är utbildningen. Vi har förutsättningar, vi har kunskap, vi har traditioner och vi har ekonomi.

Kräver vilja och beslut

Danmarks ambassadör Ove Ullerup berättade att Danmarks framgångar inom sjöfarten är en följd av en konsekvent och målinriktad politik.

– När vi tänker på sjöfart i Danmark så tänker vi inte på infrastruktur, vi tänker på en bred industri som räcker långt ut i det danska samhället. Om man vill konkurrera på ett internationellt plan så måste man också fatta ett beslut om att man måste vara konkurrenskraftig på det planet. Den danska regeringen tog för ganska många år sedan ett beslut om att vi vill vara på den internationella marknaden.

– Det är ganska svåra tider för internationell sjöfart just nu. Men trots det har vi vuxit i bruttotonnage under de senaste tre åren med ungefär 34 procent. Under de senaste tio åren har handelsflottan fördubblats. Även om det är svårt går det fortfarande ganska bra. Den samlade produktionen för sjöfarten i Danmark är på över 330 miljarder danska kronor, ungefär tio procent av den danska bruttonationalprodukten.

Jennie Nilsson, ordförande för Näringsutskottet kommenterade:

– I Sverige har vi mest sett på sjöfarten som en del av transportsystemet och det är också viktigt givetvis, men vi har inte riktigt gett den industriella betydelsen som den till exempel har i Danmark trots att den står för väldigt mycket arbetstillfällen. Ambitionen är nu högt satt inom politiken, sedan handlar det om leverans i nuläget och det är en bit dit.

– Den här regeringen har levererat på löpande band, det är ett högt tempo på den sittande regeringen, replikerade Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart, och tillade:

Kan lastbilslandet Sverige också bli ett sjöfartsland?

Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, utstrålade stark entusiasm när han talade om vilken position svensk sjöfart ska ta.

– Ni är blodomloppet i handelspolitiken. Utan sjöfart finns det ingen världshandel. Frågan är om lastbilslandet Sverige också kan bli ett sjöfartsland?

Ranka de bästa

Jaqueline Smith, maritim koordinator på ITF, informerade om ITF:s verksamhet globalt.

– Eftersom jag är i Sverige vet jag att ni håller med mig om att arbetskraft inte är en handelsvara. Oberoende av typ av register finns det ett behov inom industrin globalt att understryka de mjukare värdena i sjöfart, som arbetsförhållandena ombord, påpekade hon.

Pia Berglund påpekade i en replik att man alltid lyfter fram de värsta länderna. Hon efterlyste en ranking även av de länder som sköter sig bäst.

– Ja, det är absolut möjligt, svarade Jaqueline Smith. Vi har tänkt att göra en stor rapport och utifrån den se vilka länder som är de goda länderna. Det är väldigt viktigt att också få ut vem som är på toppen.

Vi har bara sett början

Carl Johan Hagman, vd Stena Line var tydlig när han pratade om sjöfartens framtid:

– Om vi i framtiden inte enbart ska bygga välstånd utan också hållbara samhällen, då kommer sjöfarten att spela en helt avgörande roll.

Han anser att vi bara sett början av sjöfartens potential. Sjöfarten kommer att fortsätta att växa.

– Den utmaning som vi har är miljöutsläppen. Jag tycker en av de slående trenderna har varit hur lite teknikutveckling det varit de senaste 30 till 40 åren. Jag tror att det går tillbaka till att det finns väldigt lite traditionella rederier kvar. Alla rationaliserade på 1970- och 1980-talen och teknikavdelningarna åkte ut. Våra nybyggnationsvarv har inte ett incitament att utveckla nya produkter, de har ett incitament att bygga långa serier av samma typ av fartyg.

För att vi ska kunna lösa sjöfartens utmaningar så måste det finnas tekniska förutsättningar att göra det.

– Dessa sitter vi på i Sverige och vi ska inte glömma det i diskussionen.

Starkt IMO

Carl-Johan Hagman tog även upp nödvändigheten av internationell lagstiftning och IMO:s, FN:s sjöfartsorganisation, viktiga roll.

– Sjöfarten är den enda näringen som har ett globalt regelverk – det ska vi vara rädda om. Vi behöver lagstiftning som är genomtänkt och underbygger en kvalitetssjöfart, förklarade han, men varnade samtidigt för olika nationella regler.

Han säger att man på europeisk och svensk sida på miljösidan ofta vill ta steg framåt.

– De är säkert vällovliga i den enskilda handlingen, men vi undergräver en väldigt fin svensk tradition av frihandel. Vi har allt att vinna på ett starkt IMO som lyckas sätta minimireglerna.

Saxat från Sjöfartstidningen: www.sjofartstidningen.se