Rikard Engström ny vice vd

Rikard Engström, ekonomie doktor i företagsekonomi, har anställts som vice vd med ansvar för näringspolitik vid föreningen Svensk Sjöfart fr o m den 23 maj 2016. Rikard kommer närmast från en tjänst som chefsstrateg på Trafikverket med ansvar för gods- och logistik samt uppdrag för EU-kommissionen. Rikard har tidigare arbetat som logistikexpert vid Vägverket och som universitetslektor undervisat i logistik- och transportekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart:

-Vi är mycket glada för att Rikard Engström kommer att börja arbeta för vår förening. Med sin breda kompentens i gods- och logistikfrågor kommer han att kunna lyfta in sjöfarten i ett större sammanhang.

-Svensk Sjöfart har framtiden för sig och regeringen har nyligen vidtagit flera viktiga initiativ för att ytterligare stärka sjöfartens roll och konkurrenskraft. Med en nu stärkt organisation har vi alla möjligheter att skapa de möjligheter som krävs för att skapa en blå tillväxt för Sverige.