NORDKOMPASS 25-års jubileum

Den nordiska kommittén för passagerarfartyg, NORDKOMPASS, bildades 1991 som ett samarbete mellan rederiföreningar och passagerarfartygsrederier i de nordiska länderna. NORDKOMPASS målsättning är att genom starkt samarbete och öppen dialog inom den nordiska passagerarfartygs-sektorn verka för långsiktigt och kontinuerligt sjösäkerhetsarbete.

Då det nordiska ropax-tonnaget i många avseenden är ledande operatörer som driver utvecklingen inom detta fartygssegment bjuder NORDKOMPASS kontinuerligt in de nationellt ansvariga sjösäkerhetsdirektörerna från myndigheterna i Norge, Danmark, Finland och Sverige att delta i möten för att stämma av aktuella frågor.

Ordförandeskapet i NORDKOMPASS cirkulerar mellan Norge, Danmark, Finland och Sverige. För närvarande är Sverige ordförandeland. Utöver möten anordnar NORDKOMPASS även seminarium inom aktuella passagerarfartygsfrågor.

Med anledning av att NORDKOMPASS fyller 25 år i år beslutade man att samanställa en historik på verksamheten de första 25 åren. Hans Henrik Petersen, som arbetat för Danmarks Rederiforening och har varit med i NORDKOMPASS från början, kontaktades och fick förfrågan att sammanställa en jubileumspublikation och tackade ja till att utföra uppdraget.

Den 8 mars annordnades en jubielumsdag hos Danmarks Rederiforening i Köpenhamn där tidigare ledamöter och nyckelpersoner samt nuvarande ledamöter deltog. Huvudpunkten för dagen var en mycket uppskattad presentation av utkastet på jubileumspublikationen av Hans Henrik Petersen.

Tryggve Ahlman från Svensk Sjöfart höll i samtal och diskussion kring bland annat samarbete inom passagerarfartygssäkerhetsfrågor i Norden genom åren och gav en presentation om aktuella frågor.

Flera tidigare ledamöter och nyckelpersoner i NORDKOMPASS delade med sig av sina insikter och kunskaper. Bland annat underströk Rolf Kjær, tidigare ordförande i NORDKOMPASS, att samarbete kring säkerhet är den röda tråden för arbetet inom NORDKOMPASS.

– Det är väldigt givande, intressant och inspirerande att få ta del av insikter och kunskap från de som har lång erfarenhet av samarbetet inom NORKDKOMPASS, säger Christina Palmén, Svensk Sjöfart.

Jubileumspublikationen kommer att publiceras både digitalt och i tryckt version senare i år.

P1020237.webb

Deltagare i jubileumsdagen:

Hans Henrik Petersen, Frede Kristiansen, Christian Breinholt, Rolf Kjær, Terje Gløersen, Kaj Jansson, Ann-Christine (Anki) Kivelä, Per Nordström, Johan Fransson, Jan Ifwarsson, Morten Larsen, Morten Glamsø, Per Winther Christensen, Jan Helge Pile, Jahn Viggo Rønningen, Bo-Gustav Donning, Dan Roberts, Bernt Bergman, Hans Friberg, Martin Lewerentz, Jörgen Lorén, Tryggve Ahlman, Christina Palmén