Sjöfarten visar på behovet av sjöfartsforskning

Svensk maritim forskning ligger i framkant men för att Sverige ska fortsätta ligga i täten krävs en mer offensiv satsning på sjöfart och forskning. Det var budskapet till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Suzanne Svensson och Thomas Strand som nyligen besökte Svensk Sjöfart, Zero Vision Tool och Sweship Energy under värdskap av Stena. I samband med mötet besöktes också Lighthouse på Lindholmen.

Målet för Svensk Sjöfart har länge varit att  öka medlen till sjöfartsforskning och föreningen har också tagit fram en FoU strategi som presenterades tillsammans med föreningens Klimatfärdplan.

https://www.sweship.se/fokusomraden/forskning-och-innovation/

Hoppet sätts nu till den Forskningsproposition som förväntas läggas fram i höst. Målet är att 100 miljoner avsätts till sjöfartsforskning mot dagens 55 miljoner.

 

I bild från vänster: 

Carl Carlsson, chef för FoI frågor på föreningen Svensk Sjöfart

Thomas Strand, riksdagsledamot (S) i Utbildningsutskottet

Suzanne Svensson, riksdagsledamot (S) i Trafikutskottet

Carl-Johan Hagman, vd Stena Line