Tillbaka

Årsarkiv: 2016

 • 28 september 2016

  Tonnageskatt införs för blå tillväxt

  Riksdagen beslutade den 28 september om att införa tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten, från och med den 1...

  Läs mer

  20 september 2016

  Regeringen beviljar ersättning för identitetskontroller

  I regeringens Höständringsbudget för 2016 förslår regeringen att anslaget för Utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 52 000 000 kronor. Anslaget...

  Läs mer

  15 september 2016

  Blå Tillväxt uppvaktar infrastrukturminister Anna Johansson

  Den 15 september uppvaktade Blå Tillväxt* Anna Johansson tillsammans med Emanuele Grimaldi. Grimaldigruppen är en stor spelare inom svensk...

  Läs mer

  14 september 2016

  En hållbar infrastruktur ska gynna Sverige

  I regeringsförklaringen den 13 september framförde Stefan Löfven att Sveriges infrastruktur ska vara hållbar och gynna utveckling i hela...

  Läs mer

  14 september 2016

  Invändningar på Sjöfartsverkets branschråd

  Vid Sjöfartsverkets Branschråd den 13 september, där nytt avgiftssystem och maritime single window stod på agendan närvarade flera av...

  Läs mer

  14 september 2016

  All time low – kompetens och framtidstro väntar

  Det svenskflaggade tonnaget och antalet fartyg har minskat år för år under det senaste decenniet som framgår av nedanstående...

  Läs mer

  14 september 2016

  Världsledande simulatoranläggning

  Den 7-8 september besökte Svensk Sjöfarts Forsknings- och Innovationskommitté den världsledande maritima simulatoranläggningen CSMART – Center for Simulator Maritime...

  Läs mer

  8 september 2016

  Barlastvattenkonventionen träder ikraft hösten 2017

  Barlastvattenkonventionen uppnådde nu den 8 september nödvändig ratificering för att träda ikraft om ett år, den 8 september 2017,...

  Läs mer

  22 augusti 2016

  Tonnageskatten kan införas

  TT 20160819: EU-kommissionen har godkänt det svenska systemet för tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten. – Mycket glädjande, säger...

  Läs mer

  18 augusti 2016

  Konsekvenser av kvävekontrollområde för sjöfarten ska utredas

  Näringsdepartementet: Regeringen beslutade idag att ge myndigheten Trafikanalys i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen utreda konsekvenserna för svensk...

  Läs mer