En hållbar infrastruktur ska gynna Sverige

I regeringsförklaringen den 13 september framförde Stefan Löfven att Sveriges infrastruktur ska vara hållbar och gynna utveckling i hela landet:

Infrastruktur och transporter ska gå att lita på. Bättre transporter möjliggör större arbetsmarknadsregioner och är centralt för företagens frakt av gods. En infrastrukturproposition för åren 2018-2029 läggs fram i höst. Betydande investeringar görs i drift och underhåll av väg och järnväg. Järnvägsnätet byggs ut. Långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart. Tåget ska vara snabbare än bilen och billigare än flyget.

Rikard Engström, Svensk Sjöfart kommenterar:

– Infrastrukturpropositionen kommer under hösten – det har spekulerats i en fördröjning men så verkar det alltså inte bli. Sjöfartens och flygets infrastruktur nämns inte alls. Kan det bero på att det är transportslag som fungerar utan större problem? Järnvägsnätet byggs ut. Långväga godstransporter ska flyttas till tåg och sjö helt i linje med EUs och Sveriges tidigare ambitioner på området. Frågan är om ”långväga” verkligen är rätt fokus. Där godsets karaktär och fysiska möjligheter finns bör överflyttning ske – oavsett om transportens huvudben är 10, 30 eller 50 mil.

Läs mer: http://www.regeringen.se/tal/2016/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet