Blå Tillväxt uppvaktar infrastrukturminister Anna Johansson

Den 15 september uppvaktade Blå Tillväxt* Anna Johansson tillsammans med Emanuele Grimaldi. Grimaldigruppen är en stor spelare inom svensk sjöfart både som rederi med ACL och Finnlines men också som terminaloperatör. Infrastrukturministern påtalade att ambitionen från regeringen är att Sverige återigen ska bli en stark sjöfartsnation.

En viktig fråga på agendan var den tonnageskatt som förväntas antas av riksdagen i slutet av månaden samt möjligheten till One-Stop-Shop för rederiers kontakt med de svenska myndigheterna. – Det här var ett viktigt möte för att visa även utländska ägare, såsom Grimaldigruppen, det intensiva arbete som nu görs av regeringen för att stärka villkoren för svensk sjöfart, sa Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart. – Nu är det upp till oss parter på sjöfartsmarknaden att arbeta vidare för att de svenska villkoren blir så attraktiva att rederier väljer att flagga till en svensk flagg!

Bildtext: Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen, Anna Johansson infrastrukturminister, Emanuele Grimaldi, Luca Marciani Grimaldi Group och Pia Berglund, Svensk Sjöfart samt Kenny Reinhold, SEKO sjöfolk .

*Blå Tillväxt är ett samarbetsprojekt mellan Svensk Sjöfart och de sjöfackliga organisationerna SEKO sjöfolk samt Sjöbefälsföreningen, med syfte att lyfta fram sjöfartens tillväxtmöjlighet.