Invändningar på Sjöfartsverkets branschråd

Vid Sjöfartsverkets Branschråd den 13 september, där nytt avgiftssystem och maritime single window stod på agendan närvarade flera av föreningens medlemmar. Från såväl medlemmar som från föreningen framfördes synpunkter om vad den nya avgiftsmodellen innebär för konsekvenser. Att det saknas ordentliga konsekvensanalyser av avgiftsmodellen och att förslaget bygger på spekulation lyftes fram flera gånger under branschrådet. I linje med remissyttranden i frågan uttrycktes oro för att nya avgiftsmodellen minskar incitament för att göra investeringar i miljöförbättrande åtgärder och använda den redan idag installerade utrustningen. En oro finns också att kommande förslag bidrar till att sjöfartens konkurrenskraft minskar.   

Sjöfartsverket har tidigare kommunicerat att ett nytt avgiftssystem införs den 1 januari 2017. Under Branschrådet meddelade Sjöfartsverket att tre öppna frågor återstår innan den nya avgiftsmodellen kan implementeras. Det handlar om; statsstödsnotifieringar, förordningsförändringar, isbrytningsanslag/regleringsbrevet.

Sjöfartens representanter kommenterade att med anledning av kontraktsförhandlingar och budgetar är det avgörande att ha god framförhållning. Många var också kritiska till den otydliga tidsplanen samt kommande justeringar och eventuella ytterligare höjningar i avgiftssystemet. Sjöfartsverket kunde inte ge besked om tidsplan för ny avgiftsmodell och inte heller gavs besked om hur Sjöfartsverket tänkt att lägga ut ytterligare avgiftsökning på 15 % om det blir så att isbrytningen inte blir anslagsfinansierad.

På bilden: Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, Johan Källsson, Erik Thun, Fredrik Backman, Preem, Christina Palmén, Svensk Sjöfart, Jonas Onshagen, Viking Line, Niklas Andersson, Veritas Tankers