Världsledande simulatoranläggning

Den 7-8 september besökte Svensk Sjöfarts Forsknings- och Innovationskommitté den världsledande maritima simulatoranläggningen CSMART – Center for Simulator Maritime Training i Holland. Vid besökte medverkade även de svenska sjöfartshögskolorna, Sjöfartsverket och de representanter för de F&I-projekt som Föreningen Svensk Sjöfart initierat.

Hans Hederström, presenterade den nya organisation för kommandobryggan som CSMART tagit fram för kryssningskoncernen Carnival Corporation. Genom införande av en rollbaserad organisation där kaptenens roll flyttas från att vara operatör till att vara en ledare som kontrollerar och övervakar verksamheten, nås ett säkrare handhavande och bättre tillvaratagande av medarbetarnas kompetens. Simulatorträningen är en viktig del för att uppnå denna förändrade rollbaserade organisering av arbetet på bryggan.