Regeringen beviljar ersättning för identitetskontroller

I regeringens Höständringsbudget för 2016 förslår regeringen att anslaget för Utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 52 000 000 kronor. Anslaget får även användas till utgifter för attersätta transportörer för kostnader som utförs med lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

Svensk Sjöfart, Branschföreningen Tågoperatörerna och Sveriges Bussföretag välkomnar beslutet. I en gemensam hemställan till regeringen i februari 2016, påpekade organisationerna problemet med de ökade kostnader som följer av transportörernas ansvar att genomföra identitetskontroller.

Regeringen anser nu att det är rimligt att transportörerna nu får kompensation för sina ökade kostnader för att utföra identitetskontroller. Ersättningen ska utformas i enlighet med EU:s statsstödsregler. Regeringen bedömer att 139 000 000 kronor behöver avsättas för ändamålet.

– Det är positivt att regeringen lyssnat på den samlade persontransportbranschen, säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart.

– Att ge ersättning för de extrakostnader som transportföretagen haft i samband med ID-kontrollerna är riktigt och rätt. Men samtidigt kvarstår vår kritik mot att transportföretagen nu tvingas utföra arbetsuppgifter som ska göras av statliga myndigheter som polis och tull, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

– Regeringens beslut välkomnas av våra medlemsföretag, vars medarbetare dagligen mött de problem som beslutet om att transportföretagen ska utföra ID-kontroller. Ersättningen tar inte bort problemen, men är ett kvitto på att det företagen och deras medarbetare upplevt inte går att räkna som normal verksamhet, säger Björn Westberg, vd branschföreningen Tågoperatörerna.

Förordningen om vissa identitetskontroller trädde i kraft den 4 januari 2016. Nuvarande bestämmelser gäller till den 4 november 2016. Identitetskontrollerna utförs av de transportörer som bedriver trafik över gränsen.