Sjöfartsstödet oförändrat tills vidare

Senaste nytt om sjöfartsstödet per den 1/1 2017.

Den sedan tidigare aviserade sänkningen av sjöfartsstödet med 1 % som delfinansieringen av tonnageskatten har ännu inte blivit godkänd av EU vid den sedvanliga notifieringen.

Från den 1/1 2017 är därför sjöfartsstödet fortsatt 100 % – detta gäller tills vi hör något ytterligare i frågan! Regeringens intention är naturligtvis fortsatt att sänka det med den 1 % de beslutat.

Eventuella frågor besvaras av Pia Berglund, pia.berglund@sweship.se