Applåder från rederinäringen – tonnageskatten införs

Dan Sten Olsson som inledde Donsö Shipping Meet 2015 kunde med glädje tacka Anna Johansson för hennes presentation av regeringens Maritima strategi, där hon också kunde avslöja att tonnageskatten införs sommaren 2016.

– Det är oerhört glädjande att vårt land nu har kommit så här långt med att skapa förutsättningar för sjöfarten att växa i Sverige, säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart.

– Med tonnageskatten har sjöfarten nu möjlighet att konkurrera på liknande villkor som övriga Europa.

Länk till regeringens hemsida