Med tonnageskatt hoppas sjöfarten på blå tillväxt

 

Idag meddelar regeringen att de avser att införa ett svensk tonnageskattesystem per den 20 juni 2016. Syftet är att svenska rederier i internationell trafik ska få konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i övriga Europa.

Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och föreningen Svensk Sjöfart har tillsammans drivit frågan om ett införande av tonnageskatt med syfte att öka möjligheterna för svensk sjöfart att växa i Sverige.
-Vi är mycket glada över att ytterligare ett steg har tagits idag för att bygga ett starkt sjöfartsland säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart.

Pia Berglund påpekar att Sveriges rederier ligger långt framme på många områden. Beslutet ger nu Sverige ökade möjligheter att påverka frågor för en mer miljöeffektiv och säker sjöfart även på den internationella arenan.

-Jag ser regeringens beslut som en långsiktig satsning på den svenska sjöfarten och en del av regeringens jobbagenda, säger Kenny Reinhold, avdelningsordförande, Seko sjöfolk.
-Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen, är också mycket nöjd över beslutet:

-Med ett konkurrenskraftigt skattesystem kan våra medlemmar få en framtidstro för svensk sjöfart. Sverige erbjuder en hög sjöfartskompetens som är mycket efterfrågad, även internationellt, det är en stor potential som vi nu kan bygga vidare på.