Vägen till en fossiloberoende sjöfart

Trafikutskottet arrangerade ett seminarium den 2 december i Riksdagen på temat En fossiloberoende transportsektor. Carl Carlsson, Svensk Sjöfart var en av de inbjudna talarna tillsammans med representanter från Svenskt Flyg, PREEM, Volvo Lastvagnar, Skogsindustrierna, Energimyndigheten, Trafikverket och Finlands kommunikationsministerie samt 2030-sekretariatet.

Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) uppskattade att sjöfarten nu finns med tillsammans med de övriga transportslagen i debatten om en fossiloberoende transportsektor.

– Vi ser verkligen fram emot att vi fortsättningsvis får vara med och bidra i miljö- och klimatarbetet, säger Carl Carlsson. Våra medlemsrederier visar i konkreta investeringar att energieffektiviseringar ligger högt på agendan.