Utökad delegering av fartygscertifikat

En utökad delegering av fartygscertifikat är en prioriterad fråga inom Transportsstyrelsen som har den 1 januari 2016 som mål för arbetet. Färdigställande av tilläggen i klassavtalen och de s.k. Country-koderna öppnar för möjligheten att Svenskflaggade fartyg, som övriga sjöfartsvärlden, nu också kan delegera ut certifikat som ISM-koden, Sjöarbetskonventionen, Passagerarfartygscertifikatet och ISPS- koden. Delegeringen kan utföras till erkända och ISO-certifierade klassificeringssällskap som innehar ett klassavtal med Transportstyrelsen.

Den nya delegeringsordningen innebär att Svenskflaggade fartyg nu har samma möjligheter som andra flaggor att kunna effektivisera kostnader för tillsyn.

Kontakt: Tryggve Ahlman, Säkerhetsansvarig Svensk Sjöfart