Migrationsverket upphandlar fartyg och bostadsplattformar som asylboende

Migrationsverket bjuder in leverantörer att till den 3 december lämna in anbud för asylboende på vatten, det vill säga passagerarfartyg och bostadsplattformar.

– För att klara uppdraget att värna asylrätten och erbjuda asylsökande tak över huvudet genomför Migrationsverket en upphandling för asylboenden på vatten. Vår förväntan är att upphandlingen ska kunna ge ett antal tusen nya platser, säger Willis Åberg avdelningschef för verksamhetsstöd vid Migrationsverket. Annonsering startar den 23 november och anbud tas emot fram till den 3 december. Antalet boendeplatser per passagerarfartyg eller bostadsplattform får inte understiga 200 om anbudet ska accepteras. Generellt tecknas avtal för minst sex månader. Inflyttning för asylsökande kan bli aktuell under första kvartalet 2016 eller tidigare.

På webbplatsen migrationsverket.se/fastighet har myndigheten sammanställt vanligt förekommande frågor och svar kring upphandlingen.