Tullverkets Maritime Single Window senareläggs

Tullverkets anslutning till Maritime Single Window (MSW) för fartygsrapportering var planerat till den 16 februari 2016. Tullverket har nu gjort bedömningen att det inte är möjligt att driftsätta enligt plan. Exakt datum för anslutning meddelas senare, men beräknas komma igång före sommaren 2016.

Den 1 oktober driftsattes den myndighetsgemensamma MSW-portalen, då Sjöfartsverkets system för fartygsanmälan och Göteborgs Hamns anmälningssystem påkopplades. Näst på tur att kopplas på var Tullverkets uppgifter för fartygsklarering och Kustbevakningens uppgifter gällande besättnings- och passagerarlistor, hälsodeklarationer och sjöfartsskydd. Denna anslutning var tänkt att ske den 16 februari 2016, men då kommer alltså Tullverkets uppgifter för fartygsklarering inte att kopplas på.

Uppgifterna till Tullverket ska därför lämnas på samma sätt som tidigare, till dess de går att skicka via MSW. För de flesta betyder det att uppgifterna lämnas via fax. Även besluten från Tullverket kommer att meddelas på samma sätt som tidigare.

Fakta
Införandet av MSW är ett samarbete mellan Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen. Tanken är att samma uppgift bara ska behöva lämnas en enda gång via en enda kanal, oavsett vilken av myndigheterna som ska använda uppgiften. Målet med detta är att förenkla för sjöfartsnäringen. Förändringen är också ett led i att allt informationsutbyte mellan Tullverket och företagen ska vara elektroniskt år 2020.