Regeringens maritima strategi kommenterades

Riksdagens Maritima Nätverk arrangerade ett frukostmöte den 2 december om den maritima strategin.

Anders Hermansson, Näringsdepartementet redogjorde för regeringens plattform för maritim näringsutveckling.

Irene Fällström, Svensk Sjöfart pekade på regeringens ambitioner att erbjuda det bästa regelverket i Europa för sjöfart.

– Om vi kan nå dit har sjöfarten verkligen en potential att växa i Sverige. Detta tillsammans med strategins strävan att Sverige bör verka för likvärdiga konkurrensvillkor jämfört med övriga företag globalt och inom EU, är helt i linje med det som den svenska rederinäringen länge haft på sin önskelista.

Anna Hammargren, Maritime Forum, som företräder klustergemensamma maritima frågor kommenterade:

– Med regeringens maritima strategi som bas finns nu stora möjligheter att påverka utvecklingen mot en stark och konkurrenskraftig, svensk maritim basnäring.

Anders Hermansson poängterade att strategin är en start på ett gemensamt arbete tillsammans med den maritima näringen. Från strategi till genomförande är en väg att gå, trots allt.