Alla nyheter

 • 3 december 2015

  Vägen till en fossiloberoende sjöfart

  Trafikutskottet arrangerade ett seminarium den 2 december i Riksdagen på temat En fossiloberoende transportsektor. Carl Carlsson, Svensk Sjöfart var...

  Läs mer

  3 december 2015

  Regeringens maritima strategi kommenterades

  Riksdagens Maritima Nätverk arrangerade ett frukostmöte den 2 december om den maritima strategin. Anders Hermansson, Näringsdepartementet redogjorde för regeringens...

  Läs mer

  24 november 2015

  Migrationsverket upphandlar fartyg och bostadsplattformar som asylboende

  Migrationsverket bjuder in leverantörer att till den 3 december lämna in anbud för asylboende på vatten, det vill säga...

  Läs mer

  12 november 2015

  Utökade kontroller av passagerare till sjöss

  Sveriges regering har fattat beslut om att införa tillfälliga gränskontroller under tio dagar framåt från och med 12 november...

  Läs mer

  11 november 2015

  Motorways of the Sea – samarbete skapar hållbar sjöfart

  Motorways of the Sea är den andra internationella konferensen som arrangerades på uppdrag av EU Kommissionen i Göteborg den...

  Läs mer

  5 november 2015

  Med tonnageskatt hoppas sjöfarten på blå tillväxt

    Idag meddelar regeringen att de avser att införa ett svensk tonnageskattesystem per den 20 juni 2016. Syftet är...

  Läs mer

  22 oktober 2015

  Sjöfartens klimatfärdplan lanserad

  Svensk Sjöfart presenterade under onsdagen den 21 oktober sin klimatfärdplan på seminariet Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta, arrangerat av 2030...

  Läs mer

  21 oktober 2015

  Stena Gothica välkomnas till svenska registret

  Den 21 oktober hölls en inflaggningscermoni för Stena Gothica till det svenska registret. Ingrid Cherfils, Avdelningschef för Sjö- och...

  Läs mer