Svensk Sjöfart stödjer arbetet inom sjöräddning

Rolf Westerström Fond för ledarskap och teknisk utveckling inom sjöräddning bildades 21 maj 2017 och arbetar för att rädda fler liv till sjöss. Fonden grundades för att hedra Sjöräddningssällskapets tidigare VD Rolf Westerströms arbete som resulterat i att Sjöräddningssällskapet har en ledande position internationellt och engagerar drygt 2200 frivilliga sjöräddare. Föreningen Svensk Sjöfart stödjer arbetet genom en donation och blir därför en av medstiftarna till fonden.