Nya beslut för ökad säkerhet i FN:s sjöfartsorganisation

Efter Costa Concordia olyckan 2012 har frågan om regler för ett förhöjt överlevnadsindex (index R) för passagerarfartyg i läckskadat tillstånd varit aktuell och diskuterats under snart 5 års tid. Under pågående möte på FN:s sjöfartsorganisation, International Maritime Organization (IMO), beslutades det om nya regler som kommer att gälla för nybyggda fartyg efter den 1 jan 2020.

Under samma möte lade Sverige i inlaga fram förslag om metod för väderberoende surrning av lastenheter (trailers och självrullande fordon) för framförallt RoRo-fartyg. Metoden bygger på att lasten ska surras med hänsyn tagen till signifikant våghöjd och fartygs accelerationer. I fartygens lastsäkringsmanual ska de fartygspecifika egenskaperna beskrivas. Metoden har använts i svenskflaggat RoRo-tonnage under 15 års tid och har visat sig vara en säker och effektiv metod. Den svenska inlagan, som också föreslår en harmonisering mellan de olika IMO-regelverken som omfattar surrnings- och lastsäkringsregler, togs emot mycket positivt och beslutades om att hanteras som en ny agendapunkt i ett möte på underkommittén Carriage of Cargoes and Containers, CCC 5.