Innovationssatsningar ger klimatnytta

WWF och Cleantech belyser i rapporten Global Cleantech Innovation Index 2017 länders satsningar för att skapa innovation och entreprenörskap inom miljöområdet. Norden dominerar listan och Sverige tar en bronsmedalj.

Som trea på listan gör Sverige mycket bra och mycket rätt. Bra kan dock bli bättre. Inte minst är det tydligt att satsningar inom transportområdet är mycket viktiga och att miljöinnovationer också måste ges möjlighet att kommersialiseras och växa. Först då blir miljö- och klimatnyttan reell. Korrelationen mellan länders innovationssatsningar inom miljöteknik och den samhällsnytta man får tillbaka i form av ekonomi, investeringar och arbetstillfällen är tydlig enligt rapporten.

Rapporten förklarar också behovet av att ge goda förutsättningar till entreprenörer och innovationsaktörer för att utveckla hållbara lösningar. Denna typ av aktörer skapar miljönytta men också en mycket bred samhällsnytta. Det är viktigt att ta vara på kunskapen och engagemanget för att kunna kommersialisera innovationerna. Inom detta område har Sverige en del att lära inte minst av Tyskland och Singapore men också närliggande Finland.

Inom sjöfarten pågår mycket som ligger i linje med rapporten; såväl i enskilda rederier som i de forskningsplattformar som föreningen har intressen i.

– Svensk Sjöfart är engagerade i forskningsplattformarna Lighthouse, Zero Vision Tool (ZVT) och Sweship Energy. Med ökat stöd för forskning, innovation och demonstration inom bland annat sjöfartens område skulle Sverige kunna klättra ytterligare på denna ranking och bli en tydlig förebild för hur en triple-helixsatsning kan ta oss i riktning mot det hållbara samhället via en stark och framtidsinriktad näring, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Rapporten finns tillgänglig här.

Läs mer om Lighthouse.

Läs mer om Zero Vision Tool.

Läs mer om Sweship Energy.