Alla nyheter

 • 23 november 2016

  Barlastkonventionen kräver infasning

  Barlastvattenkonventionen träder ikraft den 8 september 2017 som bland annat kräver att fartyg ska utrustas med hanteringssystem för barlastvatten. År...

  Läs mer

  21 november 2016

  Sjöfartsstödet sänks per den 1 januari 2017

  Som en följd av kravet på finansiering av tonnageskatten meddelade Näringsdepartementet den 16 november att de, såsom de tidigare...

  Läs mer

  11 november 2016

  Den maritima näringen måste bli mer synlig för kommunerna

  Vid ett möte på Sheraton i Stockholm den 10 november fick infrastrukturminister Anna Johansson ta emot den maritima näringens...

  Läs mer

  2 november 2016

  Svensk sjöfart på offensiven

  Svenska rederier utökar sin sjöfartsflotta. Det konstaterar Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, som också uttalade sig den 24 oktober...

  Läs mer

  2 november 2016

  Höjda farledsavgifter på tvärs mot politiska ambitioner

  Sjöfartsverket aviserade i slutet av september 2016 två stora förändringar av de farledsavgifter som handelssjöfarten betalar till affärsverket. Dels...

  Läs mer

  2 november 2016

  Id-kontroller förlängs i tre månader

  Den 2 november beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna med tre månader för passagerare med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan...

  Läs mer

  2 november 2016

  Alkobommar bommar målet

  Trafikverket arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag om att förbereda för ett införande av anläggningar för nykterhetskontroller i ”vissa...

  Läs mer

  28 oktober 2016

  FN:s sjöfartsorgan stärker sjöfartens hållbarhet – begränsar globala svavelutsläpp

  FN:s sjöfartsorgan IMO och dess skyddskommitté för miljö har den 28 oktober beslutat att från och med år 2020...

  Läs mer