Alla nyheter

 • 18 maj 2017

  Seminarium om MRV-regelverket gav klarhet och identifierade nya frågor

  Från den 1 januari 2018 ska alla fartyg överstigande 5000 grosston på resor till eller från hamnar inom EU...

  Läs mer

  12 maj 2017

  Stor framgång vid ICS årsmöte 2017 – ICS tar ansvar för minskningen av sjöfartens CO2 utsläpp

  International Chamber of Shipping (ICS) antog vid sitt styrelsemöte och årsmöte i Istanbul den 10-11 maj en inlaga med...

  Läs mer

  4 maj 2017

  Fossilfri transportsektor – Ny rapport från Energimyndigheten

  Den 28 april redovisade Energimyndigheten en strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet som man utarbetat gemensamt med...

  Läs mer

  2 maj 2017

  Ove Eriksson tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket

  Svensk Sjöfart är glada att se att regeringen har utsett avdelningsdirektör Ove Eriksson till tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket. Ove...

  Läs mer

  29 april 2017

  Sjöfartspolitiskt onlinesamtal

  Läs mer

  18 april 2017

  Vårändringsbudget 2017 – sjöfartsfrågor

  Regeringen talar fortfarande om att de ska vidta åtgärder för att  stärka miljöanpassade transportslags konkurrenskraft och bl.a. främja en...

  Läs mer

  18 april 2017

  Regeringen utreder miljöstyrningen av Sjöfartsverkets nya farledsavgifter

  Regeringen beslutade den 13 april att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfartsverkets föreslagna ändringar i...

  Läs mer

  3 april 2017

  NECA i Nord- och Östersjön är positivt – men varför stanna där?

  Den 31 mars presenterade Trafikanalys sin slutrapport av konsekvensanalysen på ett införande av NECA i Östersjön och Nordsjön, gjord...

  Läs mer