Se Svensk Sjöfarts Eco-bonus-seminarium

Idag diskuterades Eco-bonus-frågan på Maritim Mötesplats i Visby. På scen stod Gunnar Eriksson från Trafikanalys, Claes Berglund, Stena, Ragnar Johansson, SOL, och Karolina Boholm, Skogsindustrierna.

Frågan om ett stödsystem baserat på ekonomiska incitament för att flytta gods från lastbilar till sjöfart är högaktuell nationellt såväl som internationellt. Men var ska pengarna komma ifrån? Kan det påverka befintlig sjöfart på ett negativt sätt? Vilka är fördelarna? Se seminariet på Lighthouse hemsida.