Beslut om ny implementeringsplan för barlastvattenkonventionen

En ny implementeringsplan av barlastvattenreningssystem  har beslutats den 7 juli. Den nya planen kan få betydande konsekvenser för rederier och existerande fartyg har getts ytterligare 2 år på sig att installera system räknat efter den 8 september i år. Nybyggnationer ges ingen ytterligare tid. Beslutet har tagits av FN:s sjöfartsorganisation, IMO, under veckans möten i Marine Environment Protection Committee (MEPC).