Nya generaldirektörer till Transportstyrelsen och VTI

Regeringen har utsett Tomas Svensson till ny generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut. Tomas Svensson har sedan årsskiftet varit tillförordnad generaldirektör för myndigheten. Han tillträder sin tjänst i dag.

Regeringen har i dag också beslutat att utse Jonas Bjelfvenstam till generaldirektör för Transportstyrelsen. Han är sedan den 19 januari 2017 vikarierande generaldirektör för myndigheten och tillträder den nya befattningen omedelbart

Svensk Sjöfart välkomnar beslutet att utse Tomas Svensson och Jonas Bjelfvenstam till generaldirektörer för VTI respektive Transportstyrelsen och ser fram emot fortsatt goda relationer.