Nytt globalt industrisamarbete arbetar för minskning av sjöfartens koldioxidutsläpp

Ett samarbete har startats mellan bland annat rederier, däribland Stena, klassificeringssällskap, marinteknikföretag och oljeföretag med målet att minska sjöfartens koldioxidutsläpp. Enligt IMO:s pressrelease har totalt tretton företag skrivit på för att lansera ett nytt Global Industry Alliance (GIA) i regi av GloMEEP-projektet, ett projekt inom FNs organ UNDP och FN:s sjöfartsorganisation IMO, vilket syftar till stödja utvecklingsländerna i arbetet med att implementera energieffektiviseringsåtgärder för sjöfarten.

Aktörerna inom GIA kommer tillsammans att identifiera och utveckla lösningar och barriärer för energieffektivisering och fokus kommer att ges till prioriterade områden som teknik för energieffektivisering, alternativa bränslen och digitalisering.

Tretton företag deltar för tillfället, men fler företag förväntas engagera sig i samarbetet. Samtliga aktörer som deltar är:

 • ABB Engineering (Shanghai) Ltd.;
 • DNV GL SE;
 • Lloyd’s Register EMEA;
 • MarineTraffic;
 • MSC Mediterranean Shipping Company S.A.;
 • Ricardo UK Ltd;
 • Royal Caribbean Cruises Ltd.;
 • Shell International Trading and Shipping Company Limited;
 • Silverstream Technologies;
 • Stena AB;
 • Total Marine Fuels Pte Ltd;
 • Wärtsilä Corporation; and
 • Winterthur Gas & Diesel Ltd.

Länk till IMO:s pressrelease.