Alla nyheter

 • 25 januari 2017

  Sjöfarts- och hamnuppropet 2017

  Parterna i initiativet Blå Tillväxt uppmanar alla som på något sätt berörs av sjöfartens höjda avgifter att skriva under...

  Läs mer

  23 januari 2017

  Alkobommar

  Trafikverket ska i dagarna redovisa uppdraget om att införa alkobommar i hamnar. Totalt berörs 23 hamnar samt Öresundsbron av...

  Läs mer

  19 januari 2017

  Våra hamnar måste fungera

  Medlemsrederierna i Föreningen Svensk Sjöfart hyser en stor oro när hamnarnas verksamhet inte fungerar fullt ut. Den pågående konflikten...

  Läs mer

  12 januari 2017

  Upprop för en smartare ID-kontroll

  Hösten 2015 fick vi uppleva stora europeiska flyktingströmmar genom kontinenten. Detta gav naturligtvis upphov till politiska reaktioner, som för...

  Läs mer

  3 januari 2017

  Sjöfarten kan växa

  Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart i Sverige. Det konstaterar Sjöfartsverket som i samverkan med...

  Läs mer

  22 december 2016

  Sjöfartsstödet oförändrat tills vidare

  Senaste nytt om sjöfartsstödet per den 1/1 2017. Den sedan tidigare aviserade sänkningen av sjöfartsstödet med 1 % som...

  Läs mer

  16 december 2016

  Stor besvikelse över höjda farleds- och lotsavgifter

  Sjöfartsverket meddelade den 16 december att en generell avgiftshöjning med åtta procent gällande farledsavgifterna och en höjning av lotsavgifterna...

  Läs mer

  14 december 2016

  Västra Götalands mest företagsamma människa 2016 heter Jonas Backman

  Svensk Näringsliv utlyser årligen en tävling där Västra Götalands mest företagsamma person utses. Bland 300 nominerade valde en jury...

  Läs mer