Alla nyheter

 • 14 september 2016

  Invändningar på Sjöfartsverkets branschråd

  Vid Sjöfartsverkets Branschråd den 13 september, där nytt avgiftssystem och maritime single window stod på agendan närvarade flera av...

  Läs mer

  14 september 2016

  All time low – kompetens och framtidstro väntar

  Det svenskflaggade tonnaget och antalet fartyg har minskat år för år under det senaste decenniet som framgår av nedanstående...

  Läs mer

  14 september 2016

  Världsledande simulatoranläggning

  Den 7-8 september besökte Svensk Sjöfarts Forsknings- och Innovationskommitté den världsledande maritima simulatoranläggningen CSMART – Center for Simulator Maritime...

  Läs mer

  8 september 2016

  Barlastvattenkonventionen träder ikraft hösten 2017

  Barlastvattenkonventionen uppnådde nu den 8 september nödvändig ratificering för att träda ikraft om ett år, den 8 september 2017,...

  Läs mer

  22 augusti 2016

  Tonnageskatten kan införas

  TT 20160819: EU-kommissionen har godkänt det svenska systemet för tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten. – Mycket glädjande, säger...

  Läs mer

  18 augusti 2016

  Konsekvenser av kvävekontrollområde för sjöfarten ska utredas

  Näringsdepartementet: Regeringen beslutade idag att ge myndigheten Trafikanalys i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen utreda konsekvenserna för svensk...

  Läs mer

  17 augusti 2016

  Bättre prognos för Södertäljebron

  Uppdateringen angående motorvägsbron i Södertälje. Trafikverket meddelar att från och med kl. 05.00 måndag 22 augusti är motorvägsbron i...

  Läs mer

  15 augusti 2016

  Östersjön och Nordsjön får sannolikt NECA-status från 2021

  Sjöfartstidningen: Ett förslag har lämnats in till IMO från Östersjöländerna och Nordsjöländerna om att Östersjön och Nordsjön blir NECA,...

  Läs mer