Stor framgång vid ICS årsmöte 2017 – ICS tar ansvar för minskningen av sjöfartens CO2 utsläpp

International Chamber of Shipping (ICS) antog vid sitt styrelsemöte och årsmöte i Istanbul den 10-11 maj en inlaga med mål för hur sjöfartens klimatutsläpp kan minskas. Inlagan kommer att skickas in till IMO:s kommande miljömöte i juli 2017 tillsammans med flera andra sjöfartsorganisationerna. ICS har under flera års tid jobbat för att hitta en industrigemensam väg framåt i denna fråga och ICS utgångspunkt har hela tiden varit att sjöfartsbranschen måste ta ansvar i enlighet med Parisavtalets intentioner.

– Svensk Sjöfart har sedan länge en egen Klimatfärdplan med ambitiösa mål för hur vi kan reducera vår påverkan på klimatet. Våra medlemmar har sedan länge varit väldigt aktiva och ansvarsfulla i frågan om miljö- och klimatfrågor och vi leder idag utveckling på området. Därför välkomnar vi att en nu enig internationell sjöfartsindustri lägger dessa ambitiösa förslag. ICS har visat på ledarskap i frågan och har gjort ett fantastiskt insats, säger Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart.

Vid mötet i Istanbul var Claes Berglund, Stena, föreningens representant med Pia Berglund som bisittare. Mötet diskuterade vidare även rekryteringsprocessen av en ny generalsekreterare för ICS, en omprofilering av förenings budskap och logga. ICS står definitivt inför en förnyelseprocess där medlemmarna är eniga om att stärka ICS roll som den starka rösten för världens rederier.

Logga2