Ove Eriksson tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket

Svensk Sjöfart är glada att se att regeringen har utsett avdelningsdirektör Ove Eriksson till tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket. Ove Eriksson tillträdde tjänsten den 1 maj. En tillförordnad GD sitter på denna post tills regeringen utsett en ny generaldirektör.

Ove Eriksson har en lång och gedigen erfarenhet av sjöfartsfrågor från olika perspektiv med bl a ett förflutet på Wallenius.   På Sjöfartsverkets hemsida citeras Ove Eriksson:

– Jag är mycket glad och hedrad att regeringen ger mig detta förtroende. Jag skall göra mitt yttersta för att föra Sjöfartsverkets viktiga strategiska inriktningar vidare tillsammans med alla kompetenta medarbetare som finns i vår organisation.

Svensk Sjöfart välkomnar Ove till tjänsten och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att bättre nyttja sjöfartens potential i samhället.