Alla nyheter

 • 22 april 2016

  Ragnar Johansson ny ordförande i Svensk Sjöfart

  Vid föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte på Sjöräddningssällskapet, Göteborg, den 21 april 2016 valdes Ragnar Johansson, Svenska Orient Linien AB...

  Läs mer

  21 april 2016

  Regler för cabotage inom sjöfarten ska förtydligas

  Stockholms universitet har genom en överenskommelse med Regeringskansliet fått i uppdrag att undersöka hur den svenska lagstiftningen kan ändras....

  Läs mer

  12 april 2016

  Sjöfarten visar på behovet av sjöfartsforskning

  Svensk maritim forskning ligger i framkant men för att Sverige ska fortsätta ligga i täten krävs en mer offensiv...

  Läs mer

  12 april 2016

  Avgiftshöjningar spiken i kistan för sjötransporter på Vänern

  Sjöfartsverkets lade den 15 mars fram ett förslag till nya farledsavgifter. Förslaget har enligt Sjöfartsverket ”tagits fram för att...

  Läs mer

  8 april 2016

  Johan Källsson medverkar i Stora TransportDagen

  Den 13 april arrangeras den Stora TransportDagen på Münchenbryggeriet, i Stockholm. Temat för dagen är Entreprenörerna formar framtidens transporter. Inledningstalare...

  Läs mer

  30 mars 2016

  Rikard Engström ny vice vd

  Rikard Engström, ekonomie doktor i företagsekonomi, har anställts som vice vd med ansvar för näringspolitik vid föreningen Svensk Sjöfart...

  Läs mer

  17 mars 2016

  Visa att ni står för lösningarna!

  Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv var inbjuden som inledningstalare till Samtal om blå tillväxt som arrangerades den 14 maj...

  Läs mer

  17 mars 2016

  Svensk sjöfarts konkurrenssituation

  Under år 2015 fortsatte både EU:s och den globala flottan att växa. Samtidigt fortsatte det svenskregistrerade tonnaget att minska....

  Läs mer