Alla nyheter

 • 10 juni 2016

  Sverige etta på Paris lista över kvalitetsflaggor

  Paris MoU Committee har offentliggjort sina vita, grå och svarta listor över hur fartyg under olika flagg har placerat...

  Läs mer

  1 juni 2016

  Sjöfartsverket måste ta ett omtag med nytt avgiftssystem

  Sjöfartsverket lade den 18 mars 2016 fram förslag avseende ny avgiftsmodell för farleds- och lotsavgifter. Föreningen Svensk Sjöfart har...

  Läs mer

  1 juni 2016

  Nästa generations resor och transporter

  Regeringen lanserade den 1 juni 2016 de aviserade strategiska samverkansprogrammen. Föreningen Svensk Sjöfart hoppas att programmen ska bidra till...

  Läs mer

  1 juni 2016

  Nya regler om containervägning

  Den 1 juli 2016 träder nya Internationella regler i kraft där transportören (Shippern) av containers ska uppge korrekt bruttovikt...

  Läs mer

  24 maj 2016

  Ett svenskt system med tonnagebeskattning

  Regeringen lämnade den 23 maj en proposition om ett svenskt system med tonnagebeskattning till riksdagen. Cirka 90 procent av...

  Läs mer

  24 maj 2016

  Från ord till handling nödvändigt

  En trend med färre svenska handelsfartyg och färre ombordanställda, visar Trafikanalys officiella statistik över svenska fartyg och utländska fartyg...

  Läs mer

  4 maj 2016

  ”One size does not fit all”

  ”One size does not fit all” principen fungerar inte för passagerartrafiken i internationell fart då strukturen skiljer markant mellan...

  Läs mer

  4 maj 2016

  Sjöfartsverkets förslag på nya farleds- och lotsavgifter

  Sjöfartsverkets remiss angående ny avgiftsmodell för farleds- och lotsavgifter publicerades 18 mars 2016. Förslaget har enligt Sjöfartsverket ”tagits fram...

  Läs mer