Alla nyheter

 • 18 september 2015

  Sjöfarten är ett miljösmart transportalternativ

  Med anledning av missvisande och felaktiga uppgifter som cirkulerat i media gällande sjöfartens miljöpåverkan önskar föreningen Svensk Sjöfart bemöta...

  Läs mer

  3 september 2015

  Swedish Maritime opportunity to grow

  The purpose is to give Swedish shipping companies in international traffic competitive conditions equal to those of shipping companies...

  Läs mer

  1 september 2015

  Applåder från rederinäringen – tonnageskatten införs

  Dan Sten Olsson som inledde Donsö Shipping Meet 2015 kunde med glädje tacka Anna Johansson för hennes presentation av...

  Läs mer

  28 augusti 2015

  Ny maritim strategi

  Den maritima strategin ska INTE ses som en åtgärdskatalog med färdiga förslag på reformer. Strategin ska fungera som en...

  Läs mer

  27 augusti 2015

  Ny medarbetare

  Christina kommer närmast från en tjänst på Rederierna i Finland där hon varit juniorombudsman i miljöärenden. Hon tog sjökaptensexamen...

  Läs mer

  21 augusti 2015

  Rädda svenska sjöfartsjobb!

  Sjöarbetsmarknadens parter, Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SEKO och Sjöbefälsföreningen begär i ett brev till Finansdepartementet den 21 augusti...

  Läs mer

  18 augusti 2015

  Reviderade riktlinjer för stora sjöräddningar

  Med anledning av det ökade antalet flyktingströmmar i medelhavet publicerade ICS år 2014 riktlinjer för handelsfartygens hantering av stora...

  Läs mer

  14 augusti 2015

  Rederier tvingas finansiera räddningsverksamhet på land

  Förra året köpte Sjöfartsverket sju nya räddningshelikoptrar. Dessa ska kunna användas till insatser både till sjöss och på land....

  Läs mer