Sjöfartsverkets förslag på nya farleds- och lotsavgifter

Sjöfartsverkets remiss angående ny avgiftsmodell för farleds- och lotsavgifter publicerades 18 mars 2016. Förslaget har enligt Sjöfartsverket ”tagits fram för att möta den pågående strukturomvandlingen av sjönäringen och för att öka förståelsen för Sjöfartsverkets prissättning. ”Sjöfartsverket utökar sin miljöstyrning genom att beakta fartygs totala miljöpåverkan vid avgiftssättningen”. Sjöfartsverket har upphandlat Clean Shipping Index som index för miljödifferentieringen av delar i avgiften.

Föreningen Svensk Sjöfart bereder ett remissvar som kommer att lämnas inom de närmaste veckorna. Representanter från Sjöfartsverket och Clean Shipping Index har deltagit i olika möten med Svensk Sjöfart för att diskutera förslaget.

Föreningen har länge efterfrågat ett system som bättre premierar miljönyttan. Frågan föreningen ställer sig är om det nu föreslagna systemet är tillräckligt för att fungera som incitament för investeringar i miljöförbättrande åtgärder.

En av föreningens generella ståndpunkt i frågan om farleds- och lotsavgifter är att den långsiktiga finansieringen av Sjöfartsverket måste ses över. Det är inte rimligt att handelssjöfarten betalar ett avkastningskrav till staten genom farledsavgifter när varken väg- eller järnvägsanvändare har samma betalningskrav.

Tidigare publicerat i frågan: https://www.sweship.se/nyhet/avgiftshojningar-spiken-i-kistan-for-sjotransporter-pa-vanern/

Remissen finns att läsa här: http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Lagrummet/Aktuella-remisser/

Kontaktperson: Christina Palmén, Svensk Sjöfart