Förbud mot toalettavfall i Östersjön

Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, beslutade den 22 april om införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringskansliet. De nya reglerna innebär att utsläpp av toalettavfall inte kommer att vara tillåtet från nya fartyg från och med 2019, och för redan befintliga från och med 2021.

Överenskommelsen om nytt regelverk är viktig inte minst för att minska utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön och därmed för att minska bidraget till övergödning från den internationella sjöfarten.

– Jag är glad att vi nu äntligen får ett förbud mot toalettavfall i Östersjön, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Från svensk sida har vi arbetat mycket aktivt med denna fråga.

– Utan det svenska engagemanget hade den överenskommelse som nu nåtts inte varit möjlig. Arbete har skett, både regionalt inom ramen för Helsingforskommissionen, inom EU och inom IMO, för att nå resultat och få till stånd ett förbud. Det har varit en lång och tidvis knepig förhandling, då ett stort antal stater varit emot ett förbud. Vi är därför mycket nöjda med det beslut som IMO:s medlemsstater nu har fattat, även om vi naturligtvis hade önskat att ett beslut hade kunnat komma ännu tidigare, säger infrastrukturminister Anna Johansson.