Alla nyheter

 • 15 januari 2016

  Satsning på miljö- och klimatfrågor

  Nu stärks fokus på klimat- och energifrågorna säger Carl Carlsson som kan berätta att kansliet för projektplattformen Zero Vision...

  Läs mer

  14 januari 2016

  Ministern: ”Mer gods på köl”

  Under Transportforum i Linköping var sjöfartens framtida potential högt på agendan. Infrastrukturminister Anna Johansson betonade att Sveriges ökande godsmängder...

  Läs mer

  4 januari 2016

  Sverige, Finland och Estland i nytt samarbete om isbrytning

  Sverige har undertecknat en överenskommelse med Finland och Estland om isbrytning i Östersjön. Finland och Sverige har sedan länge...

  Läs mer

  22 december 2015

  Tullverkets Maritime Single Window senareläggs

  Tullverkets anslutning till Maritime Single Window (MSW) för fartygsrapportering var planerat till den 16 februari 2016. Tullverket har nu...

  Läs mer

  18 december 2015

  Utökad delegering av fartygscertifikat

  En utökad delegering av fartygscertifikat är en prioriterad fråga inom Transportsstyrelsen som har den 1 januari 2016 som mål...

  Läs mer

  17 december 2015

  Oklart när Barlastvattenkonventionen träder ikraft

  Barlastkonventionen har till syfte att förebygga, begränsa och slutligen eliminera spridning av skadliga vattenlevande organismer och patogener genom kontroll...

  Läs mer

  17 december 2015

  Beslut om ytterligare krav på identitetskontroll

  Riksdagen beslutade den 17 december om en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen...

  Läs mer

  16 december 2015

  Ny ambulansbåt invigd

  Donsö samlade nära 700 personer som ville få en glimt av Northern Offshore Services, NOS senaste fartyg – ambulansbåten...

  Läs mer