Färre pirater 2015

International Maritime Bureau IMB har presenterat sin årliga rapport rörande inrapporterad Piratverksamhet (World Wide) under 2015. Där framgår att Sydostasien med Indonesiska farvatten i spetsen tagit över den föga smickrande ledningen i piratligan med inrapporterade 108 incidenter av totalt 246 angrepp. Också farvatten runt Vietnam är utsatta för ökad pirataktivitet där 27 incidenter inrapporterats. Särskilt noterbart är att det från Aden-viken och Röda Havet inte rapporterats något fall av piratverksamhet under 2015 att jämföra med ”toppåret” 2011 då 199 piratattacker inrapporterades från samma område. I Västafrika och Guinea-bukten är det fortsatt Nigerianska farvatten som är mest utsatta, med 14 inrapporterade incidenter, men här anses mörkertalet vara stort. Trots att det under 2015 inte skedde några, incidenter utanför Somalia uppmanar IMB att de rederier som seglar genom Adenbukten och Stilla havet att vara på sin vakt.

Sammanlagt kapades 15 fartyg under året vilket ska jämföras med 21 fartygskapningar 2014.

Totalt antal inrapporterade pirathändelser, försök och faktiskt genomförda attacker: 2011: 439, 2012:297, 2013:264, 2014:245, 2015:246

Tryggve Ahlman, Sjösäkerhetsansvarig, Svensk Sjöfart

Foto: Sjöfartstidningen