Alla nyheter

 • 6 februari 2015

  En Blå Skatt ger svensk sjöfart en framtid

  Dock motverkas skattens syfte av förslaget till finansiering; att minska sjöfartsstödet med c:a 40 miljoner kronor. Det är onödigt,...

  Läs mer

  4 februari 2015

  Inflaggningslots ska underlätta för fler svenska fartyg

  -Vi vill etablera en så kallad one-stop-shop för inflaggning, det vill säga att en redare bara behöver vända sig...

  Läs mer

  23 januari 2015

  Blå skatt skapar fler jobb – infrastrukturministern uppvaktad

  – Att införa en blå skatt i form av tonnageskatt– är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer...

  Läs mer

  9 januari 2015

  Mot 2050 – hur miljömålen påverkar sjöfartsindustrin

  Carl Carlsson lyfte bland annat fram Redareföreningens engagemang i forsknings- och innovationsarbete; under 2011 startades Zero Vision Tool, en...

  Läs mer