Vårändringsbudget 2017 – sjöfartsfrågor

Regeringen talar fortfarande om att de ska vidta åtgärder för att  stärka miljöanpassade transportslags konkurrenskraft och bl.a. främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. De nämner att de gett Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige i syfte att stimulera överflyttning från väg till sjöfart. Därutöver nämns dock inga satsningar specifikt på sjöfarten utan en sak regeringen lyfter fram för att uppnå detta är införandet av en vägslitageavgift. Detta aviserar dock att komma först i slutet av mandatperioden. Ett förslag om flygskatt nämns dock i vårändringsbudgeten.

– Ecobonus är ett nytt djärvt grepp av regeringen för att faktiskt vidta åtgärder för mer gods sjövägen som vi naturligtvis välkomnar. Det hade också varit bra om regeringen använder det styrmedel som redan finns i form av den miljard de redan idag tar in i form av farledsavgifter när det gäller ex. att styra mot mer klimat- och miljönytta säger Pia Berglund, Svensk Sjöfart i en kommentar.