Tonnageskatten tycks allt mer attraktiv

Det är tydligt att intresset för det svenska tonnageskattesystemet stärkts under året. Såväl medlemsrederier som andra rederier kontaktar oss utifrån att de ser över möjligheterna att gå in i systemet och i vissa fall också som svenskflaggade. De nya centrala TAP-avtalen stärker ju dessutom den svenska flaggan och kan om/när inflaggning sker vara positivt för svensk sjöfart och för jobben.

Infrastrukturminister Anna Johansson har levererat flera sjöfartspositiva nyheter under mandatperioden. Även andra processer har gjort att svensk sjöfart andas morgonluft vilket är oerhört glädjande. Men i enlighet med talesättet ”äras den som äras bör” är förstås de sanna hjältarna de som sitter i rederierna och utför stordåd dagligdags för att svensk industris konkurrenskraft ska vara stark, för att vi ska gå i riktning mot ett hållbart samhälle och för att samhället ska fungera.

Då vi märkt ett tilltagande intresse för tonnageskattesystemet har vi satt samman en FAQ (såväl på svenska som på engelska). Den kan vara vägledande för att se om systemet är något för just er verksamhet. Den beskriver vägen in i systemet med de krav som ställs, hur det fungerar när man väl är inne och vägen ut ur systemet. Men förstås är denna FAQ på en generell nivå – i det specifika fallet måste man förstås gräva betydligt djupare för att se vilket beskattningssystem som är mest attraktivt.

Den svenska FAQn finns här

Den engelska FAQn finns här