Alla nyheter

 • 21 oktober 2015

  Stena Gothica välkomnas till svenska registret

  Den 21 oktober hölls en inflaggningscermoni för Stena Gothica till det svenska registret. Ingrid Cherfils, Avdelningschef för Sjö- och...

  Läs mer

  21 oktober 2015

  Norge satsar på Grønt kystfartsprogram

  Emma Wallrup (V) ledamot i Trafikutskottet var värdinna för det av Sjöfartsforum arrangerade seminariet i Riksdagen den 15 oktober,...

  Läs mer

  12 oktober 2015

  Det utökade sjöfartsstödet har inte fått avsedd effekt

  Sjöarbetsmarknadens parter, Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfart har tillskrivit infrastrukturministern med begäran om att se...

  Läs mer

  21 september 2015

  Ambitioner utan förslag i BP:2016

  Regeringen har uttalat tydliga ambitioner om en satsning på sjöfart vilket vi ser mycket positivt på. Lanseringen av en...

  Läs mer

  18 september 2015

  Sjöfarten är ett miljösmart transportalternativ

  Med anledning av missvisande och felaktiga uppgifter som cirkulerat i media gällande sjöfartens miljöpåverkan önskar föreningen Svensk Sjöfart bemöta...

  Läs mer

  3 september 2015

  Swedish Maritime opportunity to grow

  The purpose is to give Swedish shipping companies in international traffic competitive conditions equal to those of shipping companies...

  Läs mer

  1 september 2015

  Applåder från rederinäringen – tonnageskatten införs

  Dan Sten Olsson som inledde Donsö Shipping Meet 2015 kunde med glädje tacka Anna Johansson för hennes presentation av...

  Läs mer

  28 augusti 2015

  Ny maritim strategi

  Den maritima strategin ska INTE ses som en åtgärdskatalog med färdiga förslag på reformer. Strategin ska fungera som en...

  Läs mer