Alla nyheter

 • 11 maj 2015

  Handlingsplan mot kränkande särbehandling till sjöss

  Dokumentet är framtaget i syfte att stärka och synliggöra det arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som redan...

  Läs mer

  5 maj 2015

  Förenklingar för sjöfarten

  I utredningen föreslås att fartygsregistret utökas med en ny så kallad bareboatcharterdel. I den kan utländska fartyg som har...

  Läs mer

  27 april 2015

  Förslag till företagsbeskattning får bakläxa

  I en debattartikel i Dagens Industri den 21 april, skickar Magdalena Andersson tillbaka kommitténs förslag för att på nytt...

  Läs mer

  23 april 2015

  Sveriges Redareförening blir Svensk Sjöfart, The Swedish Shipowners’ Association.

  -Med namnbytet vill vi som branschorganisation signalera för omvärlden att sjöfarten är en näring med betydelse för hela Sverige,...

  Läs mer

  21 april 2015

  Miljövänlig sjöfart är superhett

  Förste talare ut på sjöfartsspåret var Mikael Laurin, vd för Laurin Maritime och vice ordförande i Sveriges Redareförening, som...

  Läs mer

  17 april 2015

  Sjöfartsnäringens konkurrenskraft behöver stärkas, konstaterar Trafikutskottet

  Så skriver ett enigt Trafikutskott i sin utvärdering av den svenska sjöfarten som presenteras på riksdagens hemsida den 17...

  Läs mer

  16 april 2015

  Vårbudgetens ambitioner för sjöfarten saknar handling

  Fortfarande så kommer sjöfarten att tvingas stå för kostnader som andra trafikslag slipper undan. Någon kilometerskatt för godstrafik blir...

  Läs mer

  17 mars 2015

  Permanenta alkobommar utreds

  Detta tillkännagav regeringen genom en debattartikel i dagens SVD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alkobommarna-ar-har-for-att-stanna_4412493.svd Pia Berglund kommenterar: Vi välkomnar en utredning, trafiksäkerheten på...

  Läs mer